Loading...

Jak napisać artykuł naukowy?

cykl warsztatów

Program

Etap 1

Omówienie zasad współpracy oraz przedstawienie zagadnień związanych z formalną stroną artykułu

06.12.2017 r. - spotkanie informacyjne, godz. 13.00, sala IX

12.03.2018 r. - Jak napisać artykuł naukowy? Część 1. (dr Ilona Pietryka)

Jak napisać artykuł naukowy? Część 2. (dr hab. Michał Moszyński)

Etap 2

Praca własna nad tworzeniem koncepcji artykułów

Na tym etapie uczestnicy pracują nad wstępną koncepcją artykułów, która następnie będzie podlegała dyskusji.

Etap 3

Dyskusja nad wstępną koncepcją artykułów

Dyskusja nad wstępną koncepcją artykułów z udziałem prowadzących (dr Adam P. Balcerzak, dr Michał Moszyński, dr Michał Pietrzak, dr Ilona Pietryka)

Etap 4

Praca indywidualna nad artykułem pod kierunkiem pracowników WNEiZ

Na tym etapie uczestnicy piszą samodzielnie artykuł naukowy pod kierunkiem prowadzących.

Prowadzący

dr Adam P. Balcerzak

redaktor naczelny czasopism Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy oraz Oeconomia Copernicana

dr hab. Michał Moszyński

redaktor naczelny czasopisma Oeconomia Copernicana

dr Ilona Pietryka

redaktor naczelny czasopisma Catallaxy

z-ca redaktora naczelnego czasopism Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy oraz Oeconomia Copernicana

redaktor prowadzący czasopisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law

Korzyści z uczestnictwa

 • ograniczona liczba miejsc;
 • bezpośrednia opieka doświadczonych pracowników WNEiZ;
 • nawiązanie relacji naukowych z pracownikami WNEiZ;
 • zdobycie dodatkowych informacji, na podstawie których dokonany zostanie wybór przyszłego promotora pracy dyplomowej;
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności redakcyjnych, stylistycznych, naukowych, analitycznych;
 • inspiracja przy przyszłym wyborze problematyki badawczej pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej;
 • możliwość zawiązania zespołów badawczych i pogłębienie umiejętności pracy zespołowej;
 • certyfikat uczestnictwa z opisem zdobytych kompetencji;
 • publikacja artykułu w ogólnopolskim piśmie naukowym.

Kompetencje

 • znajomość zasad redakcyjnych i stylistycznych związanych z publikacją artykułów;
 • umiejętność przygotowania wyników badania zgodnych ze standardami APA;
 • umiejętność planowania badań z zakresu ekonomii;
 • umiejętność doboru literatury, narzędzi i metod do wybranego tematu;
 • umiejętność analizy uzyskanych wyników.

Tematyka artykułów

Tematyka przygotowywanych artykułów powinna się mieścić w obszarze nauk społecznych dotyczących dziedziny nauk ekonomicznych i mieszczących się w dyscyplinach ekonomia i finanse.

Szczegółowa tematyka z uwzględnieniem klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL):

 • Makroekonomia i ekonomia monetarna (E);
 • Mikroekonomia (D)Ekonomia finansowa (G);
 • Ekonomia instytucjonalna (B52);
 • Ekonomia matematyczna (C);
 • Ekonomia międzynarodowa (F);
 • Ekonomia pracy (J);
 • Ekonomia rozwoju (O);
 • Ekonomia wzrostu(O);
 • Finanse publiczne (E6);
 • Historia myśli ekonomicznej (B).

Materiały do pobrania

Prezentacja Jak napisać artykuł naukowy? (autor: dr Ilona Pietryka)

Prezentacja Jak napisać artykuł naukowy? (autor: dr hab. Michał Moszyński)

Kontakt

Wysyłanie wiadomości...

Wystąpił błąd

Wysłano